Uvažene koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da pripreme za održavanje dva združena sastanka, 3rd International Symposium on Advances in PCOS and Women’s Health planiranog za 30. oktobar 2020. i 2nd Belgrade Masterclass in Clinical Endocrinology, Diabetes and Metabolism planiranog za 31. oktobar 2020 godine teku po planu.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji i regionu, vezano za pandemiju virusa Covid-19, organizacioni odbor doneo je odluku da se sastanci održe online, sa predavanjima koja će biti emitovana uživo iz studija i uključenja u program inostranih predavača.

Učesnici će biti u mogućnosti  da rešavanjem testova, koji će biti akreditovani, steknu određeni broj KME bodova. Svaki događaj imaće svoj test.

U ime Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju, srdačno Vas pozivam da uzmete učešće na predstojećim skupovima, koji iako sa različitim tematskim oblastima, objedinjuju potrebu za specijalizovanim edukativnim programom u oblasti kliničke endokrinologije.

Skup je namenjen subspecijalizantima endokrinologije, kliničkim endokrinolozima ginekolozima, kardiolozima, specijalistima interne medicine i lekarima opšte prakse, i drugim lekarima i istraživačima koji su zainteresovani da unaprede svoje znanje.

U okviru International Symposium on Advances in PCOS and Women’s Health moćićete da čujete predavanja eminentnih stručnjaka iz Srbije, regiona i Evrope. Sa druge strane Masterclass će se odvijati u vidu panel prezentacija i diskusija koji će polaznike sistematski upoznati sa odabranim temama iz oblasti neuroendokrinih tumora, dijabetesa i metabolizma. Po završenim panel diskusijama, učesnici panela će direktno sa polaznicima programa u radionicama razmatrati odgovarajuće kliničke probleme. Učesnici koji žele da postave pitanje i učestvuju u diskusijama moćiće to da učine putem ZOOM aplikacije.

Sigurni smo da delite naše uverenje o značaju ovog stručnog i naučnog događaja za Srbiju i region, i da ćete naći interes da uzmete učešće i doprinesete uspehu ovih događaja. Detalje oko skupa možete pratiti i na www.reproduktivna-endokrinologija.org.rs

 

Srdačno,

Prof. dr Đuro Macut

Predsedavajući Programskog i Organizacionog odbora

3rd International Symposium on Advances in PCOS and Women’s Health

2nd Belgrade Masterclass in Clinical Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Izvršni organizator

Dekon kongres d.o.o.
011 675 3131   064 455 5542
www.dekongroup.com     serbia@dekongroup.com