•  

Srpsko društvo za reproduktivnu endokrinlogiju

Klinika za endokrinlogiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Dr Subotića 13, 11000 Beograd

Broj računa: 160-0000000372496-28  Banca Intesa