Srpsko društvo za reproduktivnu endokrinlogiju

    Klinika za endokrinlogiju, dijabetes i bolesti metabolizma

    Dr Subotića 13, 11000 Beograd

    Broj računa: 160-0000000372496-28  Banca Intesa